+420 558 662 920 iph@iph.cz

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. V Elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z dolů Bílina a prostřednictvím ČEZ Teplárenská, a.s., je významným dodavatelem tepla pro své okolí. V páře dodává teplo pro města Bílina a Teplice, v horké vodě pro město Ledvice a okolní průmyslové podniky.
Zakázka pro tuto společnost byla unikátní svými technickými parametry, jednalo se o instalaci vertikálních pohonů tří kusů vodních děl a přemístění jednoho vodního děla na protější stranu výsypky kotle, dále pak zatěsnění mezi výsypkami a vodním uzávěrem kotle. Tento kotel o výkonu 660 MW svým výkonem patří mezi největší kotle ve střední Evropě. Instalace vertikálních pohonů vodních děl obsahovala mimo jiné vypracování nového konstrukčního návrhu z rukou našeho konstruktéra, doplněného o pohon vertikálního posuvu. Rovněž zahrnovala vlastní výrobu dílů nutných pro doplnění pohonů, instalaci elektropohonu nebo dovybavení stávajících elektrorozvaděčů. Zatěsnění mezi výsypkami bylo provedeno kompenzátory od našeho dodavatele a kovovými těsnícími segmenty vyrobenými v naší dílně, na základě specifikace zákazníka.
Tuto technicky náročnou zakázku jsme zvládli uskutečnit na sklonku roku 2020 a s Elektrárnou Ledvice, bude naše spolupráce na modernizaci zařízení pokračovat i nadále.

Radmila Liďáková a Lukáš Zelený