+420 558 662 920 iph@iph.cz

Společnost IPH Servis Morava, s.r.o. zorganizovala sbírku mezi svými zaměstnanci a vybrali pro náš spolek Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. u příležitosti světového dne Downova syndromu v roce 2019 částku 2 418 Kč.

Tyto prostředky jsme použili na úhradu mzdových nákladů na asistentky na našich letních rekondičních pobytech, které pravidelně pořádáme ve Velké Úpě v Krkonoších. Velmi jim tímto děkujeme.

 

Ing. Gabriela Šalková
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.